Make your own free website on Tripod.com

ไฮโดรโปนิกส์

ข้อดีและข้อเสีย

ความรู้พื้นฐานพืชกับแร่ธาตุ

เรื่องของวัสดุ

ทำไมจึงต้องปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์

การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์  แบบรากแช่อยู่ในสารละลาย

การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์  แบบรดด้วยสารละลาย

อาการขาดธาตุที่สังเกตเห็นได้

เวปมาสเตอร์